Rödklöversådd vid olika radavstånd och utsädesmängd

Rödklöver (Trifolium pratense) är en av de största frögrödorna i svensk vallfröodling. Sortmaterialet i klöverfröodlingen består av både diploida och tetraploida sorter. Arealmässigt är tetraploida sorter störst. Avkastningsmässigt är det dock ofta svårare att nå lika hög skörd i de tetraploida sorterna som i de diploida. Det skiljer drygt 100 kg/ha i medelavkastning mellan de båda sorttyperna.
chevron-down