Rödklöversorter - reagerar olika på putsning

Putsningsstrategin i rödklöver beror på vilken sort du odlar, var i landet du bor och om du är ekologisk eller konventionell odlare. Tetraploida sorter i södra Sverige bör putsas medan det är tveksamt om diploida sorter i Mellansverige ska putsas om du är konventionell odlare. Fem försök har gett oss mycket ny information om hur vi ska hantera en av Sveriges viktigaste arter av vallfrö.
chevron-down