Rörsvingel - odlingsvägledning

Rörsvingel är ett härdigt gräs som i första hand används i intensiva slåttervallsblandningar. Rörsvingel finns även som grönytetyp.

chevron-down