Roundup mot gräsogräs och spillplantor i rödsvingel

Ett försök viste att man absolut inte kan bekämpa gräsogräs och spillplantor av spannmål med låga doser av glyfosat på hösten i rödsvingel. Skördeminskningarna varierade från 400 kg/ha frö till 880 kg/ha frö!


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down