Så blev fröekonomin 2020

Höjda spannmålspriser utmanar lönsamheten i fröodlingen samtidigt som vi får en prisökning på flertalet både konventionella och ekologiska vallfröarter för skörd 2020. Sammanställningen visar på en ökad lönsamhet för flertalet arter både konventionella och ekologiska 2020 jämfört med 2019. Samma TB-utveckling gäller för höstvete.

chevron-down