Så blir en fröavräkning till

För den oinvigde kan fröavräkningen verka svårgenomtränglig, men vid en fokuserad systematiskt genomgång framträder en tydlig logisk gång. Det blir tydligt vilka faktorer som påverkar priset och därmed i förlängningen vad som är viktigt för odlaren att tänka på för ett bättre slutpris.

chevron-down