Så fastställs oljehalten i Rapsmästaren

För att ta hem segern i Rapsmästaren i form av maximal råfettskörd krävs både en hög fröskörd per ytenhet och en hög oljehalt. Innan det vinnande laget kan utses behöver därför den exakta oljehalten fastställas. Här beskrivs hur det går till.
chevron-down