Så gödslar man timotej i Norge

Timotej är den viktigaste frögrödan i Norge. Den anses av vissa som extensiv men många års försök visar att det kan vara motiverat med odlingstekniskt finlir för att uppnå optimal avkastning. Anpassning av kvävegödslingen efter bestånd, sort och klimat ger utdelning.
chevron-down