Så göra starka hybrider

Sortförsöken visar tydligt att Brando och Zappa, två vårrapshybrider från SW, har en övertygande skördenivå. Vårrapshybriderna visar ingen formsvacka ens under stressade förhållanden. Trots det bör de etableras med 150 frön per kvadratmeter som livförsäkring.
chevron-down