Sådd av hybridraps med olika metoder

Konventionell sådd ger högst skörd men de andra metoderna kan ge fördelar.
chevron-down