Sådd i tid - är bästa såtid

Mer frö per hektar och högre oljehalt i fröna vid normal såtid. Det är resultatet av första årets försök med sorter och såtidpunkter i höstraps. Mellan hybrider och linjesorter fanns under första försöksåret inga skillnader i reaktion på sen sådd.
chevron-down