Sådd med gul maskin

Ännu en teknik för etablering av raps finns nu att tillgå. CLAYDON Hybrid Drill har testats på flera håll i Sverige hösten 2012. Resultatet ser lovande ut och maskinen utvecklas 2013 bland annat med radmyllningsaggregat.
chevron-down