Säkra resultat i norska timotejförsök: Delad vårkvävegiva till Grindstad

Timotejfröodling i Norge visar på en något annorlunda kvävegödslingsteknik än vad vi använder oss av i Sverige!
chevron-down