Säkra upp betat höstrapsutsäde i tid

Det råder fortsatt röra kring EU-beslutet om neonikotinoider. Komplettering av höstrapsutsäde riskerar att bli obetat. Beställ därför betat höstrapsutsäde i god tid.
chevron-down