Samlad attack mot jordlopporna

Jordloppor ställde till med stora problem i våroljeväxtodlingen i Mälardalsområdet 2008. Branschen gör nu samlad front mot skadegörarna.
chevron-down