Samlingsdokument över verksamhetsåret 2014/15

Välkommen att ta del av 2014/2015 i ord och siffror. Vi samlar här en lättförståelig sammanfattning av resultatet, följt av en fördjupning och slutligen några korta artiklar som tar upp det gångna året och gör en framåtblick för våra tre grödområden oljeväxter, vallfrö och lin.
chevron-down