Samlingsdokument över verksamhetsåret 2018/19

Välkommen att ta del av 2018/2019 i ord och siffror. Vi samlar här
en lättförståelig sammanfattning av resultatet, följt av en fördjupning och slutligen några korta artiklar som tar upp det gångna
året och gör en framåtblick för våra tre grödområden oljeväxter, vallfrö och lin.
chevron-down