Samlingsdokument över verksamhetsåret 2020/21

Välkommen att ta del av 2020/2021 i ord och siffror. Vi samlar här en
lättförståelig sammanfattning av resultatet, följt av en fördjupning.

chevron-down