Samodling av ängssvingel och rödklöver i ekologisk odling?

Tre försök visade att ekologisk ängssvingel är för konkurrenssvag för att klara sig i ett samodlingssystem med rödklöver.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down