Samodling bäst om grödorna är sams

Höstraps i samodling med kompanjongröda kan minska ogrästrycket, skydda mot skadeinsekter, ge extra N-tillförsel och bidra med merskörd. Men faror lurar på vägen och ibland tar kompanjonen för mycket resurser i anspråk. I Frankrike är kompanjongrödor vanliga i höstraps och nu provas idéerna också i Sverige.
chevron-down