Samplacerad P till vårraps fungerar

Fosfor samplacerad med vårrapsutsädet kan ge fördelar för både etablering och skörd. Det visar en studie 2016–2018 som inte kunde slutföras av bortgångne projektledaren Gunnar Lundin, men vars resultat nu kan redovisas i Svensk Frötidning.
chevron-down