Samplacering av gödselmedel och utsäde vid etablering av raps

Kan odlingsbetingelserna i raps förbättras genom att placera växtnäring intill fröet vid sådd? Preliminära slutsatser: 1)Under hela växtodlingssäsongen tenderade samplacerade försöksled att ha något tidigare utveckling än jämförelseledet 2)De båda provade gödselmedlen, P 20 respektive NP 12-23, hade likartad inverkan på avkastningen. 3) Höga andelar samplacerad fosforgödsel resulterade i signifikanta skördeökningar, som mest upp till 22 %. 4) Maximal avkastning erhölls då 15 kg/ha av den totala fosforgivan om 20 kg/ha samplacerades och återstoden tillfördes via gödselbillarna. 5) Skillnaderna i tusenkornvikt och oljehalt mellan försöksleden var små.

chevron-down