Samverkan ger tillgång till ny teknik

Samverkan kring maskiner kan vara ett sätt att minska kapitalkostnaderna och samtidigt få tillgång till ny teknik. Fornåsa Maskinförening har investerat i 2 stycken HE-VA Sub-Tiller som ger medlemmarna möjlighet att så höstraps med alvluckrare.
chevron-down