Sänkte utsädet och höjde skörden

Anders Öhrn pressade ner vårrapsfröna på 7 cm djup där han kunde hitta fukt för groning. Utsädet orkade upp och chansningen gick hem det kruttorra året 2018.
chevron-down