Såtid avgjorde jordloppornas påverkan 2014

År 2014 blev en tuff match för vårraps i norra Mälardalen i kampen mot jordlopporna. Nya försök visade att såtiden fällde avgörandet för angreppen 2014. Försöken fortsätter 2015–2016 för att hitta strategier som inte bara förlitar sig på kemisk betning.
chevron-down