Såtid, ogräsharvning och skyddsgröda i ekologisk ängssvingel.

Fyra försök med etableringsteknik och olika skyddsgrödor visade att ekologisk ängssvingel ska etableras samtidig med skyddsgrödan. Ogräsharvning av skyddsgrödan innan insådd gav stora skördeminskningar och mer ogräs i förstaårsvallarna. Etablering i renbestånd eller i helsäd gav störst skörd.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down