Såtidpunkt - sort i höstraps, 2010

Efter tre års försök med olika höstrapssorter och såtider visar resultaten att höstrapsskörden sjunker med 45 kg per dygn senare såtid. Samtidigt sjunker råfetthalten i fröet med i genomsnitt 2,0 procentenheter på 15 dagars senare såtid. Det betyder att ett oljehaltsjusterat grundpris på rapsfrö på 3,309 kr per kg medför en genomsnittlig sänkning av intäkten med 185 kronor per hektar och dygn vid erhållna försöksskördar 2008–2010.
chevron-down