Såtröska - Combine Seeder

Att avlägsna skörderesterna i det moment sådden utförs och därefter återföra skörderesterna som fuktbevarande marktäckning skulle kunna utgöra en snabb och säker metod för etablering av höstoljeväxter. Ett system som arbetar efter denna princip har under 1990-talet utvecklats av Universität Hohenheim, Stuttgart, tillsammans med olika tyska maskintillverkare. Konceptet består av ett såaggregat som monterats på skördetröskan omedelbart bakom skärbordet. Treåriga växtodlingsförsök utförda av Landwirtschaftskammer Hannover har enligt tillverkaren visat på samma avkastning som för konventionell sådd. Kostnaderna uppges ha minskat med 100 Euro per hektar.
chevron-down