Satsa på oljelin 2005

Priset på oljelin har fördubblats sedan 2002. Det finns goda skäl att satsa på oljelin i vår.
chevron-down