Se upp med höga vattenhalter i vallfrö

För hög vattenhalt i lagrat vallfrö minskar grobarheten, ger sämre hållbarhet och onödiga torkningskostnader för odlaren. God kunskap om torkning och en bra torkanläggning grundar för vallfrö av högsta kvalitet.
chevron-down