Se upp med tetraploid rödklöver

I skrivande stund (mitten av juni) ser många grödor fina ut trots torkan i april. När ni har tidningen i er hand är troligtvis skörden mycket nära. Det är nu viktigt att överväga vilken skördeteknik som ska användas i de olika grödorna. I denna artikel redovisas gamla och nya försök och erfarenheter.
chevron-down