Serenade svarade på både tätare bestånd och sent N 2017

År 2017 blev ett intressant linår rent odlingstekniskt. Serenade ersatte Taurus i SFOs linförsök och svarade på ökad utsädesmängd till
900 plantor per kvadratmeter. Sorten svarade också på sent kväve. Inför 2018 kan vi stärka upp ogräsbehandlingen med 0,2 MCPA eftersom SFO fått igenom ett utvidgat produktgodkännande.
chevron-down