Sex maskiner i direktsåddtest

Fröplaceringens betydelse för avkastningen vid direktsådd jämfördes i ett försök i Skåne under säsongen 2012/13. Med Horsch kom plantorna upp snabbast och blev flest till antalet medan Claydon visade på lägst tillväxtpunkt hos höstrapsplantorna. Någon skillnad i avkastning gick dock inte att spåra vid skörd.
chevron-down