SFO rapporterar

Kemikalieinspektionen har gett dispens för två preparat med aktiva substansen
fenitrotion för bekämpning av rapsbaggar. Trädan får i år brytas redan 1 juni.
chevron-down