Sjukdomar och skadegörare i engelskt rajgräs

8 försök i två försöksserier visade att bekämpning av svampsjukdomar (rost, svartrost och mjöldagg) gav stora merskördar i engelskt rajgräs. Bekämpning av insekter gav ingen merskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down