Skånska försök med konventionell och ekologisk engelskt rajgräs

6 års försök i Skåne visade att konventionellt engelskt rajgräs gav en merskörd på 21% jämfört med ekologiskt engelskt rajgräs. Det fanns ingen skillnad i renvaruhalt.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down