Skånska frö- och oljeväxtodlare
på studieresa i Halland.

Flera intressanta gårdsbesök stod på programmet
för årets studieresa. Deltagarna fick både se hur
minkarna har det på minkfarmen, hur ett stort
jordbruksföretag som Wapnö AB fungerar och
kornets väg till färdig malt.
chevron-down