Skarpt läge för klumprot

Klumrotsjuka på raps och rybs ökar igen och en samlad bred strategi krävs för att hejda skadegöraren. Många goda förslag framkom vid ett seminarium i oktober 2014 arrangerat av SFO och Partnerskap Alnarp.
chevron-down