SkidgallmyggaKännetecken

Myggan är 1-2 mm lång. Färgen är grå med en rödaktig
bakkropp. Larven är gulvit, 0,5-2,5 mm lång och saknar fötter
och huvudkapsel. I skidorna finns en stor mängd larver som gnager på
skidväggarna. Efter hand sväller angripna skidor upp och gulnar.
Efter ca en vecka spricker skidorna upp och larverna faller till marken.


(Information från Växtskyddscentralerna)chevron-down