Skidgallmyggans härjningar hämmades i sommartorkan 2018

Det fanns ett positivt samband mellan andelen fjolårsraps i närheten och skador av skidgallmygga i 2018 års raps visar en fältstudie vid SLU Alnarp. Resultatet är rimligt mot bakgrund av skidgallmyggans begränsade flygförmåga. Men mönstret är inte kristallklart och tolkningen försvåras av 2018 års torkskador och att det är tätt mellan höstrapsfälten i Skåne.
chevron-down