Skofteby följer inga mallar

Höstraps var bästa grödan på Skofteby 2023. Grödan etableras med HE-VA-konceptet sedan 20 år tillbaka. Fröodlingen av ängssvingel var ny för 2023 medan man gjorde uppehåll på linet på grund av marknadens låga pris.

chevron-down