Skörd av diploid rödklöver (Rajah) i försöksrutor med kontrollerad och fri pollinering.

Pollineringsförsök visade att honungsbin kan vara lika effektiva pollinatörer som jordhumlor i rödklöver.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down