Skörd av rödklöver.

Ett försök visade att direktskörd ger åtminstone lika hög skörd som strängläggning i rödklöver. Strängläggning med knivbalk fungerade bättre än strängläggning med rotorslåtter i försöket.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down