Skörd av rödklöverfrö – Hur mycket frö spills vid tröskningen?

Klicka på länken ovan för hela uppsatsen!Slutsatserna i arbetet blev följande:


• På gårdarna uppmättes ett spill motsvarande 24-99 kg/ha vid 2 km/h vilket motsvarar ett spill på 7-25 %.

• Spillet ökade på alla testgårdarna när hastigheten ökades, men med stora skillnader mellan tröskorna.

• Det spill som fanns på dukarna uppfyllde kvalitetskraven gällande grobarhet efter provrensningen.

• Fröodlare behöver överlag bli bättre på att kolla spill.

• Spillet var stort på gård 4 som direktskördade, vilket också förväntades efter rådande förutsättningar. Således är direktskörd inte ett första alternativ vid skörd.

• Metoden med spilldukarna som användes vid försöket fungerade bra, enda nackdelen är att det behövs en förare och en som kollar spill.

• Vid inställning av tröskan är det viktigt att justera tröskcylinderns varvtal så att rätt periferihastighet erhålls.

chevron-down