Skörd och torkning av oljeväxter.

Oljeväxter är känsligare att hantera efter skörd
än ex. vete. Det krävs andra torktemperaturer
och om fröet behandlas fel kan det både
förorsaka hög halt fria fettsyror och alltför höga
klorofylltal.
chevron-down