Skördeeffekter i raps av kalkning

Resultat från kalkförsök i en växtföljd med bl.a. höstraps tyder på en opåverkad skörd för höstraps vid behandling med kalkstensmjöl, men sänkt skörd efter strukturkalk. Försöken fortsätter 2020 med fördjupade analyser av orsakerna till dessa resultat.
chevron-down