Skördehöjande insatser i höstraps (SFR-10000)

Sammanfattning: I tre skånska försök erbjöds företag att testa produkter med syfte att ge skördeökning i ett "normalt utvecklat rapsbestånd”. Resultaten visar dock inga signifikanta skördeökningar för tillförsel av biostimulant, mikronäring eller tillväxtreglering. På en av försöksplatserna gav referensledet med 30 kilo extra kväve närmare ett ton i merskörd, då skörden blev mycket högre än förväntat.

chevron-down