Skördeteknik i ängsgröe

Fyra försök visade att strängläggning med rapshuggare i medeltal gav en merskörd på 16% i ängsgröe jämfört med direkttröskning. Strängläggning med rotorslåtter gav sämre resultat än direkttröskning. Strängläggning med knivbalk gav i två av tre försök högre skörd än direkttröskning.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down