Skördeteknik i rajsvingel

Två försök visade att direkt skörd gav mycket sämre skörd en strängläggning med rapshuggare i rajsvingel. Rajsvingel kan strängläggas under en ganska lång period.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down