Skördeteknik i rödsvingel

Fem försök visade att strängläggning med rapshuggare gav en merskörd på 17-18% i rödsvingel jämfört med direkttröskning eller strängläggning med rotorslåtter.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down